Dygestoria laboratoryjne

EKO

ceramiczne

ALU

aluminiowe

MET

metalowe

NAL

nablatowe

WIN

walk-in

Dygestorium - do czego służy?

Dygestorium służy do odprowadzania szkodliwych substancji z komory roboczej i ochrony laboranta przed nimi. Chroni również przed ewentualnymi pożarami i eksplozjami. Znajduje ono zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Można je znaleźć w laboratoriach biologicznych, chemicznych, analitycznych oraz na wielu uczelniach.

Budowa dygestorium uzależniona jest od prowadzonych w niej prac z tego powodu mogą one posiadać różne rozmiary, podłączenie mediów (woda, gazy palne i niepalne, próżnia, prąd itp.), oraz mogą być zbudowane z różnych materiałów (ściany szklane, metalowe bądź wyłożone ceramiką chemoodporną).

Model dygestorium 3D

Budowa dygestorium

Wentylacja dygestorium

Czujnik dygestoryjny

Komora dygestorium

Blat
dygestorium

Panel
mediów

Szafka dygestorium

Wentylacja dygestorium

Podłączenie wentylacji ma za zadanie usuniecie drażniących i niebezpiecznych substancji z dygestorium. Skutecznym i cichym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zastosowanie wentylatorów dachowych, które umieszczone są na dachu bądź też w ścianie budynku. Firmy wentylacyjne dobierają odpowiednie parametry wentylatora biorąc pod uwagę wielkość komory oraz długość/budowę sieci wentylacyjnej. Zastosowanie tego typu systemu wentylacji umożliwia podłączenie kilku dygestoriów, szaf chemicznych czy ramion wyciągowych do sieci wentylacyjnej.

W przypadku komór o szerokości 1200mm zalecany przepływ powietrza wynosi: 500-700 m3h, dla komór o szerokości 1500mm będzie to wartość 700-800 m3h, a dla 1800mm będzie to wartość od 800 do 900m3h. Przyjmuje się też że wymaganym przepływem powietrza w komorze wynosi około 450 m3/h na jeden metr bieżący szerokości dygestorium o głębokości 700mm.

Alternatywą do zastosowania wentylatorów dachowych jest użycie wentylatora umiejscowionego na górze dygestorium. Do dyspozycji posiadamy wentylatory przemysłowe, wentylatory o niższym współczynniku hałasu oraz wentylatory chemoodporne. Włącznik wentylatora znajduje się w panelu poniżej blatu roboczego.  

Na dachu komory można zainstalować odpowiednie filtry, dostosowane do składu chemicznego lub fizycznego odprowadzanych zanieczyszczeń. Stosujemy filtry wstępne, węglowe oraz HEPA.

Czujnik dygestoryjny

O ilości usuwanego powietrza z komory informuje nas czujnik zgodny z normą PN EN 14175, który posiada wyświetlacz numeryczny pokazujący bieżący przepływ powietrza w m3/h. W panelu czujnika umiejscowiono diody sygnalizujące, czy przepływ powietrza znajduje jest w normie, czy znajduje się poniżej, lub powyżej normy. W przypadku nieprawidłowości czujnik informuje nas o tym sygnałem dźwiękowym.  Panel posiada również włącznik oświetlenia komory oraz diodę informującą o temperaturze w kanale przekraczającą 50°C.

Komora dygestorium

Komora dygestorium to przestrzeń będąca polem pracy laboranta. Umieszcza się w niej urządzenia i szkło laboratoryjne w celu przeprowadzania doświadczeń chemicznych lub fizycznych ale też eksperymentów, dlatego ważna jest solidna budowa komory.

Z przodu posiada ona okno przesuwne w pionie z szybą bezpieczną (VSG). Według norm, maksymalny poziom podniesienia okna komory wynosi 500mm, dlatego też musi ona posiadać blokadę na tej wysokości. W celu umiejscowienia w komorze większych urządzeń należy zwolnić blokadę okna na czas montażu sprzętu. W szybie możemy zamontować rękawice manipulacyjne które umożliwią pracę w komorze przy zamkniętym oknie.

Boki komory mogą posiadać przeszklenia, które pomagają w doświetleniu komory i pozwalają na lepszą obserwację wnętrza. Z tego powodu są one wybierane przez większość laboratoriów oraz mogą być użytkowane na uczelniach ze względu na większe pole obserwacji doświadczeń przeprowadzanych w dygestorium. Ściany komory mogą być również wykonane z ceramiki litej (w przypadku dygestoriów ceramicznych – EKO), czy też ze stali malowanej proszkowo (dygestoria metalowe, kwasoodporne – MET) [linki]

Na plecach dygestorium znajdują się tzw. kierownice, służące do skuteczniejszego odprowadzania oparów. Taki sposób wentylacji nazywany jest szczelinowym. Pozwala on na odprowadzenie gazów lżejszych – znajdujących się w górnej części komory  ale również gazów cięższych znajdujących się nad blatem.

W tylnej części komory montuje się wylewki wody oraz gazów. Konfiguracja mediów zależna jest od potrzeb laboratoriów a oznaczenie kolorystyczne zaworów i wylewek oraz ich jakość musi spełniać normę DIN 12920. Wylewki zakończone są tzw. „oliwką” która pomaga zabezpieczyć podłączenie węża klamrą zaciskową.  Wszystkie elementy armatury: krany, wylewki gazów zabezpieczone są epoksydową powłoką chemoodporną. [zdjęcie dyg Świebodzin]

Na plecach dygestorium możemy zainstalować kratownicę która pozwala na przymocowanie aparatury w tylnej części komory. Wykonana jest z prętów kwasoodpornych poziomych oraz pionowych i przy pomocy specjalnych uchwytów umożliwia przymocowanie również szkła laboratoryjnego. W przypadku korzystania w komorze z urządzeń które mogą termicznie oddziaływać na ścianę tylną stosujemy dodatkowe obicie z blachy.

Oświetlenie znajduje się w górnej części komory a włączane jest z poziomu panelu czujnika. Źródło światła znajduje się poza komorą i przesłonięte jest szybą zabezpieczającą przed gwałtownym wzrostem ciśnienia.

Blat dygestorium

Blat dygestorium jest ważnym elementem komory, gdyż jest on najbardziej narażony na kontakt z agresywnymi substancjami chemiczny. Blaty wykonujemy z ceramiki litej technicznej (LCT) umieszczanej na podkładzie.

Glazura LCT cechuje się wyjątkową twardością powierzchni, wysoką odpornością na kwasy (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) i zasady, odpornością na promieniowanie UV oraz posiada bardzo niską nasiąkliwość. W najbardziej wymagających laboratoriach stosujemy blaty ceramiczne monolityczne o grubości 25mm z dodatkowym podwyższonym obrzeżem po obwodzie blatu.

W blacie dygestorium możemy umieścić zlewik (150 x 300mm). Pozwala on na pozbycie się cieczy z komory i umiejscowiony jest w narożniku blatu. Możliwe jest też zastosowanie większego zlewu (380 x 380mm) który ułatwia wylewanie cieczy z większych pojemników. 

Zlew w dygestorium wykonany jest chemoodpornej ceramiki bądź z polipropylenu (PP). Możliwe jest również zastosowanie zlewu ze stali w przypadku zastosowania blatu również stalowego. W blacie możemy zamontować również otwór na kosz lub przykładowo oczomyjkę, a wylewkę wody z pleców komory możemy zamienić na baterię laboratoryjną z mieszaczem ciepłej i zimnej wody.

Panel obsługi mediów pod blatem roboczym

Na froncie dygestorium pod blatem umiejscowione są zawory wody, gazów palnych, gazów niepalnych, próżni oraz gniazda elektryczne. Określone gazy, bądź ciecze posiadają odpowiedni kolor zaworu wg. Normy DIN 12920. Przykładowo dla wody jest to kolor zielony, dla gazów palnych i mieszanin gazów palnych – kolor żółty i czerwony, dla gazów niepalnych ale też gazów podtrzymujących spalanie (powietrze) jest to kolor niebieski, a dla gazów toksycznych – czarny. Próżnia oznaczana jest kolorem szarym.ityczne o grubości 25mm z dodatkowym podwyższonym obrzeżem po obwodzie blatu.

Szafka w dygestorium

Pod blatem umiejscowiona jest szafka dygestoryjna. Wykonujemy ją płyty laminowanej ale na życzenie może zostać wyłożona od środka polipropylenem (PP) bądź polichlorkiem winylu (PVC). 

Szafka posiada zawiasy chemoodporne o szerokim kącie otwarcia sięgającym 270 stopni. W przypadku dygestoriów metalowych zastosowana jest oczywiście malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową szafka metalowa. 

Możemy również zamiast szafki zastosować szuflady, lub pojedynczą szufladę bądź całkowicie ją usunąć i wykorzystać uzyskaną przestrzeń do pracy siedzącej. Szafka dygestorium może stanowić konstrukcję samonośną (dygestorium ceramiczne) lub może być zainstalowana w konstrukcji stalowej typu „A” lub „O”.

 

Dygestorium ceramiczne EKO

Dygestorium laboratoryjne ceramiczne EKO posiada komorę manipulacyjną, która wykonana jest w zależności od wariantu z płyt ceramicznych, HPL, PP, PCV lub metalu malowanego farbami proszkowymi. 

Płyta robocza dygestorium wykonana jest z litej ceramiki lub wykładana jest polipropylenem. Zaopatrzona jest  w zlew ceramiczny lub z polipropylenu. Komorę manipulacyjną zamyka okno, które przesuwane jest pionowo. Wietrzenie komory dygestorium odbywa się za pomocą wentylacji wymuszonej z zastosowaniem wentylatora dobieranego indywidualnie.

Podstawę dygestorium laboratoryjnego stanowi szafka z płyty wiórowej laminowanej wietrzona poprzez połączenie rurowe z kanałem wentylacyjnym. Fronty szafki posiadają zawiasy chemoodporne o szerokim zakresie otwarcia do 250* stopni. 

Dygestorium aluminiowe ALU

Komora manipulacyjna dygestorium laboratoryjnego aluminiowego – ALU wykonana jest ze szkła bezpiecznego i płyt z żywicy lub PCV w ramie z profili aluminiowych lakierowanych farbami proszkowymi. 

Płyta robocza ceramiczna jest zaopatrzona opcjonalnie w zlew ceramiczny. Komorę manipulacyjną dygestorium zamyka okno, które przesuwane jest w pionie. Wentylacja przestrzeni komory odbywa się za pomocą wentylacji wymuszonej. 

Podstawą dygestorium chemicznego stanowi konstrukcja typu A z profili stalowych 30×30 mm spawanych i lakierowanych farbami proszkowymi. W nią opcjonalnie wsuwana jest szafka wentylowana poprzez połączenie rurowe z kanałem wentylacyjnym na dachu dygestorium. Przepływ powietrza mierzony jest czujnikiem zgodnym z normą PN-EN 14175:2006.

Dygestorium metalowe MET

Dygestorium laboratoryjne metalowe posiada komorę manipulacyjną wykonaną z elementów metalowych ocynkowanych o grubości 1,5mm malowanych farbami epoksydowymi. 

Wewnętrzna część komory dygestorium – blacha ocynkowana gr. 1,5mm. Płyta robocza wykonana z ceramiki gr 8mm na podkładzie gr. 25mm. Komorę manipulacyjne zamyka okno, które przesuwane jest pionowo. Wietrzenie komory dygestorium laboratoryjnego odbywa się za pomocą wentylacji wymuszonej z zastosowaniem wentylatora na dachu dygestorium bądź wentylacji zintegrowanej z budynkiem. 

Podstawa dygestorium stanowi konstrukcja metalowa, ocynkowana, malowana farbami proszkowymi. Opcjonalnie dygestorium może być wyposażone w szafkę metalową wentylowaną do przechowywania odczynników chemicznych.

Dygestorium nablatowe NAL

Dygestorium nablatowe (inaczej zwane również dygestorium nastołowym) to komora wentylowana ustawiona bezpośrednio na blacie stołu roboczego. Na dygestoria nastołowe najczęściej decydują się laboratoria o ograniczonej przestrzeni, a także pracownie chemiczne, biologiczne i analityczne. 

Wymiary konstrukcji mogą być ustalane indywidualnie. Komora manipulacyjna dygestorium nablatowego NAL wykonana jest w zależności od wersji ze szkła bezpiecznego i płyt z żywicy/PCV w ramie z profili aluminiowych lakierowanych farbami proszkowymi, z płyt ceramicznych, HPL lub metalu malowanego farbami proszkowymi. Komorę manipulacyjną zamyka okno, które przesuwane jest pionowo.

Dygestorium walk-in WIN

Czasami zachodzi potrzeba wykorzystania aparatury i urządzeń o dużych gabarytach wewnątrz dygestorium. Aby zapewnić użytkownikom maksymalnie wielką komorę roboczą dygestorium nie posiada blatu ani progu oddzielającego.

Komora manipulacyjna dygestorium walk-in wykonana jest z elementów metalowych ocynkowanych o grubości 1,5mm malowanych farbami epoksydowymi. Wewnętrzna część komory dygestorium może być wykonana zarówno z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm jak z żywicy fenolowej HPL gr. 6mm. Ręcznie podnoszone okno teleskopowe wykonane z szyb ze szkła bezpiecznego. . Okno przesuwne w pionie opuszczane na wysokość 50mm od podłogi. Podstawę dygestorium walk-in stanowi konstrukcja metalowa ocynkowana malowana farbami proszkowymi epoksydowymi.

Odporność chemiczna i fizyczna dygestoriów może różnić się w zależności od zastosowania: 

Dygestorium ceramiczne cechuje się ponadprzeciętną odpornością chemiczną oraz dużą odpornością na działanie ognia. ze względu na komorę pokrytą w całości niepalną ceramiką techniczną. Wytrzymałość na uderzenia jest również wysoka, jednak w skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia ceramiki. Łączenia płyt wykonane są przy zastosowaniu fugi chemoodpornej co skutkuje wysoką odpornością na wilgoć. 

W przypadku dygestorium metalowego, kwasoodpornego – odporność na ogień i wysokie temperatury jest duża, gdyż wykonane jest ono z materiałów niepalnych: stali, aluminium i szkła. Ze względu na solidną konstrukcję wewnętrzną i zewnętrzną posiada również wysoki stopień odporności na uderzenia i różnice ciśnień. Cała komora, szafka oraz blachy zewnętrzne i wewnętrzne pokryte są proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową, co wpływa na wysoką odporność na korozję. Zastosowanie blatu z ceramiki monolitycznej czyni z dygestorium metalowego narzędzie pracy dla najbardziej wymagających. 

 

Dygestorium aluminiowe jest zbudowane z komory roboczej wykonanej ze szkła, aluminium, stali i laminatu HPL a zatem z materiałów niepalnych lub trudnopalnych. Posiada ona umiarkowaną odporność na uderzenia która uzależniona jest od materiałów wykończeniowych (HPL, szkło czy ceramika techniczna). Podobnie ma się sprawa z odpornością chemiczną, która jest wyższa przy zastosowaniu blatów lepszej jakości jak monolityczne spieki ceramiki o grubości powyżej 20mm, choć dobrym  budżetowo rozwiązaniem jest zastosowanie ceramiki litej technicznej o grubości 8mm przymocowanej do wcześniej przygotowanego podkładu.

 

Dygestorium nastołowe inaczej nazywane dygestorium nablatowym charakteryzuje się umiarkowanymi cechami odporności fizycznej i chemicznej. Konstrukcja komory zbudowana jest z materiałów trudnopalnych i niepalnych, takich jak szkło czy aluminium. Odporność na wodę zależna jest od zastosowanego blatu laboratoryjnego, a mogą to być: laminaty o wysokim stopniu nasiąkliwości, blaty będące konglomeratami granitowo-kwarcowymi odpornymi na wodę, kwasy lub zasady czy blaty pokryte stalą szczotkowaną.

Cena dygestorium
- ile kosztuje?

Cena dygestorium uzależniona jest od jego wielkości i rodzaju konstrukcji oraz mediów zainstalowanych w komorze.

Cena dygestorium metalowego [link] waha się od 30 000 do 77 000 zł.

Koszt dygestorium ceramicznego to 17 000-26000 zł.

Cena dygestorium aluminiowego wynosi 14000-24000 zł.

Wydatek za dygestorium nastołowe  od 8 000 do 12 000zł.

Na cenę dygestorium wpływa:

– rodzaj wybranego dygestorium (metalowe, ceramiczne, nablatowej, aluminiowe, walk-in)

– wielkość (szerokość i głębokość) komory

– wybrane media (woda, gaz, gniazda 230v itd.)

– dodatki (wentylator, filtr, kratownica ściany tylnej, dodatkowy zlew, szafka z pokryciem PP itp.)

Cena dygestorium zawiera dostawę, wniesienie i montaż urządzenia na miejscu, łącznie z podłączeniem wody oraz kanalizacji.

W celu wyceny komory prosimy o wiadomość – dane adresowe znajdziecie Państwo z zakładce „KONTAKT”.

Na wszystkie sprzęty udzielana jest gwarancja 24 miesięcy. 

Skontaktuj się z nami

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie świadczonych usług. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju pytania.

Email

polflex@polflex.pl

Telefon

+48 56 654 45 25

Telefon

+48 887 87 71 78

Biuro

ul. Wielki Rów 40a,
87-100 Toruń